TB 3921 - Thông báo chương trình Học bổng Acecook Happy Scholarship 2021

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP.HCM

BCH TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

Số: 39-TB/CĐKTCT-HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

 

 

TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng Acecook Happy Scholarship 2021

------------

         Thực hiện thông báo số 1691/2021/AV-HCM ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Công ty cổ phần ACECOOK Việt Nam TP.HCM về việc tiến hành “Chương trình Học bổng Acecook Happy Scholarship 2021”.

         Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên trường năm học 2021 – 2022;

         Thực hiện ý kiến của Đảng ủy, Giám hiệu;

         Ban thư ký Hội sinh viên trường thông báo đến các bạn sinh viên “Chương trình Học bổng Acecook Happy Scholarship 2021”, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

         Tất cả sinh viên đang theo học tại trường khóa 2019, 2020 và 2021.

II. TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG:

1. Đối với  sinh viên năm nhất (khóa 2021)

         - Sinh viên có thành tích học tập tốt (dựa trên điểm thi THPT quốc gia năm 2021)

         - Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (con của gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo/sinh viên khuyết tật/con thương binh/bệnh binh/liệt sĩ/mồ côi…).

         - Ưu tiên sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2021:  Ba/mẹ/người giám hộ mất do dịch Covid-19, Thu nhập của gia đình giảm do dịch Covid-19,…

         - Ưu tiên sinh viên đạt thành tích hoặc có giải thưởng đặc biệt khác trong 2 năm gần nhất, ví dụ như: Thành tích tại các cuộc thi thể dục thể thao, cuộc thi học thuật, cuộc thi văn hóa nghệ thuật,… từ cấp trường trở lên

         - Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Nhật

         - Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh Ielts từ 6.0 trở lên hoặc tương đương.

2. Đối với sinh viên năm 2,3 (khóa 2019, 2020):

         - Điển trung bình tích lũy đến thời điểm nộp hồ sơ từ 7.0 trở lên.

         - Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo/sinh viên khuyết tật/con thương binh/bệnh binh/liệt sĩ/mồ côi…).

         - Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (con của gia đình hộ nghèo hoặc cận nghèo/sinh viên khuyết tật/con thương binh/bệnh binh/liệt sĩ/mồ côi…).

         - Ưu tiên sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong năm 2021: Ba/mẹ/người giám hộ mất do dịch Covid-19, Thu nhập của gia đình giảm do dịch Covid-19,…

         - Ưu tiên sinh viên đạt thành tích hoặc có giải thưởng đặc biệt khác trong 2 năm gần nhất, ví dụ như: Thành tích tại các cuộc thi thể dục thể thao, cuộc thi học thuật, cuộc thi văn hóa nghệ thuật,… từ cấp trường trở lên

         - Kết quả rèn luyện xếp loại A.

         - Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Nhật

         - Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh Ielts từ 6.0 trở lên hoặc tương đương.

III. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

         Tổng giá trị học bổng: 90.000.000 VNĐ (Chín mươi triệu đồng), bao gồm:

         - Số lượng học bổng: 10 suất

         - Mỗi suất trị giá: 9.000.000 VNĐ

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỌC

         Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển nêu trên tại link: http://scholarship.acecookcareer.com/

1. Đối với  sinh viên năm nhất (khóa 2021)

         - Kết quả thi THPT quốc gia năm 2021  (bắt buộc);

         - Giấy xác nhận gia đình hộ nghèo/cận nghèo/con thương binh, liệt sĩ/khuyết tật/ mồ côi,...của địa phương hoặc giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền năm 2021 (nếu có);

         - Bản trình bày hoàn cảnh gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trình bày 1 trong 1 mặt A4, font 12 Times New Roman) (nếu có);

         - Giấy chứng nhận giải thưởng/thành tích và hoạt động xã hội năm 2 năm gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

         - Chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có)

         - Chứng chỉ tiếng Anh (Tương đương Ielts 6.0) (nếu có).

2. Đối với sinh viên năm 2,3 (khóa 2019, 2020):

         - Bảng điểm học tập có chứng nhận (bắt buộc);

         - Bảng điểm rèn luyện (bắt buộc);

         - Giấy xác nhận gia đình hộ nghèo/cận nghèo/con thương binh, liệt sĩ/khuyết tật/mồ côi,...của địa phương hoặc giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền năm 2021 (nếu có);

         - Bản trình bày hoàn cảnh gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trình bày 1 trong 1 mặt A4, font 12 Times New Roman) (nếu có);

         - Giấy chứng nhận giải thưởng/thành tích và hoạt động xã hội trong 2 năm gần nhất có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

         - Chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có);

         - Chứng chỉ tiếng Anh (Tương đương Ielts 6.0) (nếu có).IELTS 6.0, nếu có);

Trong trường hợp cần thiết Acecook sẽ yêu cầu sinh viên cung cấp lại bản scan/bản sao y.

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

         Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ 00:00 ngày 1/10/2021 đến hết 24:00 ngày 31/10/2021.

         Thời gian dự kiến công bố kết quả: 20/11/2021.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

         Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình vui lòng liên hệ:

         - Đ/c Hồ Thanh Bảo – Chủ tịch Hội sinh viên trường

         Email: hothanhbao@caothang.edu.vn - SĐT: 0933.76.26.03

         Hoặc:

         - FLIX COMMUNICATIONS - đơn vị vận hành chương trình Acecook Happy Scholarship 2021,

         Email: infor.happyscholarship2021@gmail.com SĐT: (+84) 33 72 86 459

         Trên đây là thông báo Chương trình Học bổng Acecook Happy Scholarship 2021 của Ban thư ký Hội sinh viên trường. Đề nghị các chi hội nghiêm túc triển khai nội dung thông báo.

 

TM.  BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Thanh Bảo

Nơi nhận:

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu

- Khoa, Bộ môn, GVCN;

- Chi hội;

- Lưu VP.


Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật