TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN CHỦ ĐIỂM

       THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH                                             ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                  BCH ĐOÀN TRƯỜNG

       CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

                              ***            

                   Số: ........../TB-ĐTN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm

“Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”

(26/3/1931 – 26/3/2016)

_______

 

        Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào năm học 2015 – 2016; thực hiện theo hướng dẫn số 81/TĐTN-BTG về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), nhằm tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thành phố về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 85 năm qua; Truyền thống vẻ vang đầy tự hào của Đoàn trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

        Ban Thường vụ Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo, hướng dẫn các chi đoàn Đoàn tổ chức sinh hoạt chủ điểm vào dịp tháng 3/2016 với chủ đề “Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” (26/3/1931 – 26/3/2016) với nội dung cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:

- Thời gian: Từ ngày 21/02 – 31/03/2016

- Địa điểm: Tùy vào hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, Ban chấp hành chi đoàn có thể tổ chức sinh hoạt trong khuôn viên nhà trường (tại các phòng học) hoặc sinh hoạt tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố và các vùng lân cận (các bảo tàng, địa chỉ cách mạng,…).

- Đối tượng: Tất cả Đoàn viên các chi đoàn, thanh niên tiêu biểu tại Chi đoàn.

+ Đối với những chi đoàn bậc Cao đẳng , Cao đẳng nghề khóa 2013 do điều kiện đặc thù đi thực tập ngoài trường, khó tập hợp đoàn viên, nên có thể tổ chức sinh hoạt thông qua hình thức trao đổi trực tuyến, diễn đàn… nhưng phải đảm bảo chuyển tải các nội dung theo yêu cầu về mặt nội dung của hướng dẫn.

II. NỘI DUNG – PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:

1. Nội dung:

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống tuổi trẻ Việt Nam, truyền thống Anh hùng của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống Khu Đoàn, Thành Đoàn Sài Gòn – Gia Định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh và truyền thống tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng. Tập trung giới thiệu những thành quả, sự cống hiến của tổ chức Đoàn, của các thế hệ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể, giới thiệu các hoạt động, phong trào của  tuổi trẻ Cao Thắng. Đóng góp ý kiến nhằm nâng chất các hoạt động của Đoàn trường trong thời gian tới.

- Tuyên truyền, giới thiệu kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố và cả nước; sự đóng góp của tuổi trẻ Việt Nam, tuổi trẻ thành phố và tuổi trẻ Cao Thắng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng thành phố cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Tuyên truyền, giới thiệu những tấm gương Anh hùng trẻ tuổi, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu.

- Tạo diễn đàn trao đổi nhằm khơi gợi lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang và đầy tự hào của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, giới thiệu gương điển hình trong học tập, phấn đấu và rèn luyện trong phong trào Đoàn – Hội  từ đó tạo động lực, rèn luyện của đoàn viên; nâng cao ý thức và trách nhiệm của đoàn viên trong việc sáng tạo, xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy tính tiên phong, tích cực và trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn.

- Tuyên truyền những kết quả mà tổ chức Đoàn đạt được trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng tại Chi đoàn, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Kết hợp việc tổ chức sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với phát động, hướng dẫn và đề nghị đoàn viên, chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc thiết thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện.

2. Hình thức sinh hoạt:

         Tùy theo tình hình thực tế tại chi đoàn, Các hoạt động cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, Ban Chấp hành Chi Đoàn có thể chủ động lựa chọn một trong các hình thức sau để tổ chức sinh hoạt chính trị:

- Tổ chức các hội thi tìm hiểu kiến thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: thi đố vui kiến thức, thi thuyết trình, hái hoa dân chủ tìm hiểu về Đoàn và các phong trào Đoàn hiện nay, các gương anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi, cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu….

-Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề: Ban chấp hành chi đoàn mời báo cáo viên nói chuyện với đoàn viên về các chủ đề nêu trên, thiết kế phần trao đổi giữa báo cáo viên và đoàn viên, sau đó tổ chức cho đoàn viên viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả (Lưu ý: Báo cáo viên có thể là các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu, các đồng chí cựu cán bộ Đoàn uy tín, cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền tại địa phương, đơn vị).

- Tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa đoàn viên chi đoàn với các gương phong trào điển hình (những gương học tốt và tham gia phong trào tốt), qua đó truyền cảm hứng, tạo động lực cho đoàn viên phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động của Đoàn.

-Tổ chức tọa đàm, diễn đàn trong chi đoàn về các nội dung nêu trên, phát động đoàn viên phát biểu cảm tưởng, suy nghĩ về tổ chức Đoàn, những giá trị tổ chức Đoàn mang lại về nhận thức, hành động; nêu những giải pháp của bản thân góp phần thực hiện Chỉ thị 03/BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thành phố; thảo luận giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, nâng tính chính trị trong sinh hoạt chi đoàn và ý thức, nhận thức chính trị của mỗi đoàn viên.…

- Kết hợp sinh hoạt chính trị trong toàn Đoàn với tổ chức các Ngày đoàn viên cùng hành động: Các Chi đoàn xây dựng các nội dung sinh hoạt của Chi đoàn kết hợp với việc đề ra kế hoạch, triển khai, thực hiện các hoạt động tình nguyện cụ thể trong Tháng Thanh niên hoặc xuyên suốt cả năm; phát động đăng ký, thực hiện các công trình thanh niên.

- Ban Thường vụ Đoàn trường khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin, các loại hình trực quan sinh động, thiết kế các sản phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn trong tổ chức sinh hoạt chính trị tại đơn vị.

* Lưu ý:

          - Ban Chấp hành chi đoàn cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung sinh hoạt chủ điểm, các tư liệu về kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho đoàn viên tham gia. Khuyến khích các chi đoàn sử dụng các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục trực quan, các ứng dụng công nghệ để làm phong phú nội dung buổi sinh hoạt.

          - Trong quá trình sử dụng các tư liệu cần chú ý khai thác những điểm nhấn, những câu chuyện người thật việc thật để nâng cao hiệu quả tác động của sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

- Trong nội dung sinh hoạt chủ điểm, chi đoàn phải tổ chức cho đoàn viên thảo luận, phát biểu và thể hiện trách nhiệm của đoàn viên đóng góp, xây dựng tổ chức Đoàn, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của người đoàn viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn.

- Kết hợp tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm với ngày đoàn viên cùng hành động, cụ thể như tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào AST (An toàn - Sạch đẹp - Văn minh - Nghĩa tình), tổ chức các hoạt động tham gia cải cách hành chính, các hoạt động xung kích vì văn minh đô thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các chi đoàn, đoàn cơ sở, của đoàn viên thanh niên; đầu tư các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động chăm lo cho cộng đồng, hoạt động hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, trao học bổng cho đoàn viên, thanh niên vượt khó học giỏi...

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Chi đoàn:

a. Công tác chuẩn bị:

- Ban Chấp hành chi đoàn xây dựng chương trình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm theo thời gian quy định, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến buổi sinh hoạt.

- Ban Chấp hành chi đoàn có buổi hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, thời gian, địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, các đoàn viên trong chi đoàn (điều khiển chương trình, công tác tổ chức, hậu cần, trang trí…) nhằm đảm bảo cho sinh hoạt chi đoàn chủ điểm diễn ra thành công.

- Ban Chấp hành chi đoàn báo cáo, xin ý kiến BCH Đoàn trường, Cán bộ phụ trách trước khi tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

- Ban Chấp hành chi đoàn có thể mời GVCN tham dự.

- Ban Chấp hành chi đoàn thông báo trước cho đoàn viên biết về thời gian, địa điểm và phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đông đủ (Lưu ý: sinh hoạt chi đoàn chủ điểm phải đảm bảo ít nhất 80% đoàn viên trong chi đoàn tham gia).

- Sau buổi sinh hoạt chủ điểm, Ban Chấp hành chi đoàn chú ý thông tin kết quả, hình ảnh buổi sinh hoạt đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, đánh giá của đoàn viên nhằm rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm sau tốt hơn và gửi báo cáo (theo mẫu) cho Đoàn trường theo đúng tiến độ thực hiện.

b. Bố cục chương trình:

- Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể (hoặc thi đố vui tìm hiểu về Đoàn, biểu diễn các tiết mục văn nghệ hát về Đoàn, ca ngợi quê hương đất nước, cổ vũ đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện…)

- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.

- Tùy theo nội dung thực hiện mà các chi đoàn có thể triển khai các hoạt động sau: chiếu phim tư liệu, các hình ảnh hoặc phát biểu mở đầu chương trình với nội dung tuyên truyền, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển và cống hiến của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; có thể lồng ghép việc giới thiệu, tuyên dương chân dung các gương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu.

- Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên.

- Đoàn viên tham gia phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể góp phần xây dựng tổ chức Đoàn.

- Chủ trì buổi sinh hoạt đúc kết lại nội dung buổi sinh hoạt.

2. Tài liệu tham khảo:

Ban chấp hành chi đoàn có thể tham khảo các tài liệu sau đây:

+ Các tư liệu, sản phẩm tuyên truyền phục vụ đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (thông qua Ban Tuyên giáo Thành Đoàn)

+ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh (các đơn vị tải trên www.thanhdoan.hochiminh.city.gov.vn vào tháng 2/2016).

+ Các tập sách “Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1954”, “Lược sử Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1975”, “Đáp lời sông núi”…do Nhà xuất bản Trẻ thực hiện.

- Các đơn vị còn có thể tham khảo thêm Danh mục sách giới thiệu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi do Nhà Xuất bản Trẻ phát hành (truy cập trang web www.nxbtre.com.vn, mục công tác Đoàn – Đội).

- Các tài liệu, phim ảnh về truyền thống lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cả nước và của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố và của địa phương.

- Các tư liệu như sách, báo, hình ảnh, các mô hình, giải pháp… hiệu quả, sáng tạo qua các thời kỳ của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố hoặc của địa phương, đơn vị các năm.

- Ngoài ra, tùy từng chủ đề, nội dung cụ thể, Ban chấp hành các chi Đoàn có thể chủ động tham khảo những tài liệu phù hợp có liên quan.

 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- 14/12/2015

:

Triển khai kế hoạch đến các chi Đoàn;

- 21/02 – 31/03/2016

:

Các chi đoàn tiến hành sinh hoạt chủ điểm và gửi báo cáo (theo mẫu) và hình ảnh cho Đoàn trường qua email: dtncaothang@gmail.com;

         Ban Thường vụ Đoàn trường phân công Chi đoàn Giáo viên các Khoa, Bộ môn, Phòng/Ban tổ chức sinh hoạt theo nội dung đã được hướng dẫn, riêng chi Đoàn Giảng viên các Khoa tiến hành chọn lọc  chi đoàn các lớp và hướng dẫn, tổ chức sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm, làm cơ sở cho các chi Đoàn các lớp học tập, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

       Căn cứ hướng dẫn này, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi Đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn một cách nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả.

                                                                                TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                                         BÍ THƯ

                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                       Lê Hiếu Để


Tin mới cập nhật

Tin Nổi Bật