Kế hoạch tổ chức lớp đối tượng Đoàn và Lễ kết nạp Đoàn năm 2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019); ngày Truyền thống của trường 20/04/2019; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Số: 46 -KH/CĐKTCT-ĐTN

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2019

                                                                                                                               

KẾ HOẠCH

Tổ chức lớp đối tượng Đoàn và Lễ kết nạp Đoàn năm 2019

--------

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019, chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2019); ngày Truyền thống của trường 20/04/2019; 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019). Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức lớp cảm tình Đoàn với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng Xã hội chủ nghĩa cho hội viên, học sinh sinh viên có khao khát muốn gia nhập vào đội ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt chương trình công tác Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

- Tạo cơ hội cho hội viên, học sinh sinh viên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân và cống hiến cho phong trào học sinh sinh viên của lớp, của trường.

2. Yêu cầu

- Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể hội viên, học sinh sinh viên về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động.

- Đảm bảo phát triển Đoàn cho những hội viên, học sinh sinh viên ưu tú, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Quy trình kết nạp đoàn viên phải đảm bảo đúng theo Điều lệ, quy định về công tác phát triển đoàn viên. Hội viên, học sinh sinh viên tham gia lớp đối tượng Đoàn với thái độ nghiêm túc, tự giác, chủ động trong các hoạt động do Ban tổ chức đưa ra.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia

Tất cả các Hội viên đối với bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề và là thanh niên tiên tiến đối với bậc Trung cấp chuyên nghiệp các khóa đang học tập tại trường có khát vọng cống hiến sức trẻ cho Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của trường.

2. Tiêu chuẩn

Có nguyện vọng vào Đoàn, có đạo đức đạt loại Khá – Tốt, kết quả học tập từ trung bình khá trở lên, tham gia nhiệt tình trong phong trào Đoàn, Hội của lớp.

3. Thời gian đăng ký

Đồng chí Bí thư Chi Đoàn, Chi hội trưởng xét và tập hợp, lập danh sách các Hội viên, thanh niên tiên tiến gửi về Văn phòng Đoàn-Hội Sinh viên trường (Tầng 5 khu nhà F) trực tiếp cho Đ/c Huỳnh Thị Yến Nhi – SĐT: 0385688739 chậm nhất là ngày: 16/03/2019 (Theo mẫu đính kèm).

4. Dự kiến thời gian mở lớp: Vào lúc 07 giờ 30 ngày 23/03/2019 học tại Hội Trường A, học 02 buổi, cuối buổi làm bài thu hoạch. Lưu ý học viên tham dự phải mặc đồng phục trường.

5. Dự kiến thời gian tổ chức kết nạp: Vào lúc 17 giờ 30 ngày 26/03/2019 – Tại Hội trường A.

Lưu ý: Các bạn học viên đủ điều kiện kết nạp Đoàn tự trang bị áo Đoàn trong buổi lễ Kết nạp.

6. Kinh phí tổ chức

Mỗi thanh niên nộp 50.000 đồng (Tài liệu bồi dưỡng cảm tình đoàn cho thanh thiếu niên của Trường đoàn Lý Tự Trọng và nhà Xuất bản trẻ xuất bản, Công tác tổ chức lớp).

III.  THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC - PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban tổ chức

- Đ/c Dương Văn Ba                           – UVBTV Đoàn trường                    Trưởng ban.

- Đ/c Huỳnh Thị Yến Nhi                  – Chi đoàn CĐ CK 17B                   Thành viên

- Đ/c Lê Ngọc Phương Thuý              – Chi đoàn CĐ CK 18B                   Thành viên

2. Phân công nhiệm vụ

- Đ/c Dương Văn Ba phụ trách tổ chức lớp học, mời báo cáo viên, xây dựng nội dung chương trình học, đánh giá kết quả học viên, tổ chức Lễ kết nạp Đoàn.

- Đ/c Huỳnh Thị Yến Nhi phụ trách nhận và tổng hợp danh sách đăng ký, thu lệ phí, chuẩn bị tài liệu cho học viên, sổ Đoàn, Thẻ đoàn, Nghị quyết kết nạp, hướng dẫn và kiểm tra việc ghi thông tin vào sổ Đoàn.

- Đ/c Lê Ngọc Phương Thuý phụ trách truyền thông tuyên truyền, viết tin trước, trong và sau khi tổ chức lớp học, Lễ kết nạp, phụ trách quản lý lớp, hoạt náo tại hội trường.

V . ĐỀ XUẤT

- Giám Hiệu - Đảng ủy, Phòng Hành chánh Quản trị tạo điều kiện cho tổ chức lớp học.

- Đề nghị các đồng chí Ban chấp hành Chi Đoàn, Chi Hội triển khai và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

ĐẢNG ỦY - GIÁM HIỆU, Duyệt

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

Lê Hiếu Để

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, GH (b/c);

- BCH Đoàn trường (t/h);

- Các Chi đoàn, Chi hội (t/h),

- Lưu VP Đoàn.

 

 

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 MAU-DANG-KY-LOP-DOI-TUONG-DOAN-2019.doc 41.984 KB